Niezbędnik Przedsiębiorcy w Otwocku

Poniżej prezentujemy zestawienie adresów do stron internetowych przydatnych każdemu przedsiębiorcy w Otwocku i nie tylko:

 

 1. Rozpoczęcie działalności 
  https://www.biznes.gov.pl/pl/
 2. Wzory umów
  http://www.druki.gofin.pl/umowy,wzory,101.html
 3. Dotacje z Urzędu Pracy w Otwocku na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
  http://zielonalinia.gov.pl/Jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-32200
 4. Dotacje Unijne na założenie firmy w Otwocku dla osób fizycznych – bezrobotnych w postaci świadczenia bezzwrotnego
  http://powroty.gov.pl/-/kto-moze-ubiegac-sie-o-dotacje-9806
 5. Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  http://zielonalinia.gov.pl/Refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-32215
 6. Dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców oraz pracowników z Otwocka
  http://kfs.pl/
  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 7. Wyszukiwarka dotacji dla firm, nie tylko z Otwocka:
  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/
 8. Pożyczki z dofinansowaniem dla przedsiębiorców w Otwocku i całym kraju –
  JEREMIE
  http://www.jeremie.com.pl/
  JESSICA
  https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/inicjatywa-jessica/
 9. Crowdfunding
  https://wspieram.to/
  https://polakpotrafi.pl/
  https://zrzutka.pl/
 10. Anioły biznesu
  http://polban.pl/
  http://www.lba.pl/
  http://wsab.org.pl/
 11. Kredyty z dotacją BGK na innowacyjność technologiczną
  https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
 12. Poręczenie EFI-COSME
  https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/
 13. Poręczenie BGK – deminimis
  https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
 14. Leasing
  https://www.porownywarkaleasingowa.pl/
 15. Factoring
  https://www.comperia.pl/faktoring
 16. Faktoring odwrotny
  https://www.comperia.pl/faktoring/faktoring_odwrotny
 17. Ulga z tytułu prowadzenie działalności badawczo rozwojowej: prezentacja