Administrowanie kadrami i płacami

Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych w następujących systemach: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo – akordowym i prowizyjnym

Sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i kontraktów menedżerskich

Rozliczanie nieobecności na listach płac oraz obliczanie wynagrodzenia za czas choroby

Sporządzanie list płac dla zatrudnionych pracowników
Księgowość sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
Prowadzenie ewidencji nieobecności.

Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.

Rejestrowanie zmian danych w trakcie zatrudnienia.

Sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-11, PIT-40.

Wydruk pasków płacowych.

Przygotowanie deklaracji PFRON.

Przygotowywanie deklaracji GUS.

Przygotowywanie umów o pracę

Przygotowywanie umów cywilno-prawnych

Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa dokumentacji zatrudnienia

Ustalanie prawa do uprawnień pracowniczych

Prowadzenie wykazu brakującej dokumentacji w aktach osobowych pracowników

Biuro rachunkowe - przygotowywanie umów cywilno-prawnych - Otwock
Biuro rachunkowe PeterGreen - deklaracje ZUS dla przedsiębiorstw i pracowników
Sporządzenie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Sporządzenie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

Sporządzenie deklaracji ZUS dla przedsiębiorstwa

Rejestracja i wyrejestrowanie z ZUS

Wydruk formularzy RMUA i przesłanie ich do Klienta

Wysyłanie deklaracji ZUS w ustawowych terminach

Posiadamy wiedzę zawodową

Zaświadczenie z kursu na głównego księgowego
Zaświadczenie z kursu na księgowego bilansistę dla PeterGreen
Zaświadczenie seminarium polskie prawo bilansowe dla biur rachunkowych
Zaświadczenie odbytego kursu finanse międzynarodowe oraz ACCA
Zaświadczenie księgowość podatek dochodowy odroczony
Zaświadczenie rachunkowość biuro rachunkowe w Otwocku

Posiadamy uprawnienia zawodowe

Certyfikat księgowy biuro rachunkowe PeterGreen
Certyfikat księgowy dla biura rachunkowego

Posiadamy uprawnienia międzynarodowe

Microsoft Certified Professional Certificate 2020

Posiadamy ubezpieczenia dla Twojego bezpieczeństwa

PZU logo - ubezpieczenie

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego usługowo księgi rachunkowe do kwoty 1 000 000 zł

PZU logo - ubezpieczenie

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego określone czynności doradztwa podatkowego do kwoty 1 000 000 zł

PZU logo - ubezpieczenie

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego obsługę kadrowo płacową do kwoty 1 000 000 zł

W każdej jest klauzula dotycząca zniszczenia dokumentów do kwoty 1 000 000 zł oraz wyrządzonych szkód przez podwykonawców do kwoty 1 000 000 zł.
Z nami jesteś w pełni bezpieczny!