Prowadzenie Pełnej Księgowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez doświadczonych księgowych

Ewidencja w następujących układach kosztów:
rodzajowym, kalkulacyjnym, rodzajowym i kalkulacyjnym

Kontrola zmiany stanu produktów /bilansowa i wynikowa/

Prowadzenie ewidencji dla celów CIT, VAT, ŚT

Sporządzanie deklaracji takich jak Cit, VAT, VAT-UE, JPK

Analiza kont rozrachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Przygotowywanie procedur księgowych

Przygotowywanie ZPK oraz Polityki Rachunkowości

Przygotowywanie procedur księgowych

Sporządzanie okresowego bilansu/rachunku zysków i strat

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Stosowanie Międzynarodowych Standardów

Sprawozdawczości Finansowej

Posiadamy wiedzę zawodową

Zaświadczenie z kursu na głównego księgowego
Zaświadczenie z kursu na księgowego bilansistę dla PeterGreen
Zaświadczenie seminarium polskie prawo bilansowe dla biur rachunkowych
Zaświadczenie odbytego kursu finanse międzynarodowe oraz ACCA
Zaświadczenie księgowość podatek dochodowy odroczony
Zaświadczenie rachunkowość biuro rachunkowe w Otwocku

Posiadamy uprawnienia zawodowe

Certyfikat księgowy biuro rachunkowe PeterGreen
Certyfikat księgowy dla biura rachunkowego

Posiadamy uprawnienia międzynarodowe

Microsoft Certified Professional Certificate 2020

Posiadamy ubezpieczenia dla Twojego bezpieczeństwa

PZU logo - ubezpieczenie

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego usługowo księgi rachunkowe do kwoty 1 000 000 zł

PZU logo - ubezpieczenie

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego określone czynności doradztwa podatkowego do kwoty 1 000 000 zł

PZU logo - ubezpieczenie

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego obsługę kadrowo płacową do kwoty 1 000 000 zł

W każdej jest klauzula dotycząca zniszczenia dokumentów do kwoty 1 000 000 zł oraz wyrządzonych szkód przez podwykonawców do kwoty 1 000 000 zł.
Z nami jesteś w pełni bezpieczny!